Bruker spør bruker

Opplæringsprogrammer i Bruker Spør Bruker.

Som BSB-prosessleder blir du involvert i interessante og krevende oppgaver gjennom evaluering og tjenesteutvikling i kommuner og helseforetak. Grunnleggende krav til deg som vil bli prosessleder er at du har egen erfaring som bruker av helsetjenester, at du liker å snakke med mennesker, at du har formuleringsevne og kjenner til det grunnleggende innenfor tekstbehandling.

For å bli godkjent som prosessleder må du ha gjennomgått en opplæring. Opplæringen er teoretisk og praktisk. De teoretiske modulene i opplæringen omfatter en innføring i de sentrale elementene i en BSB-evaluering i 5 moduler/samlinger.

Den praktiske delene av opplæring er praksis i gjennomføring av et konkret BSB-prosjekt parallelt med kurssamlingene. I Nord-Trøndelag (2006/07) var Steinkjer kommune opplæringscase. I Trondheim(2008) gjennomfører vi og kursdeltakerne en BSB-evaluering i KIMsenteret.

Denne delen av opplæringen omfatter tett veiledning fra oss i hele gjennomføringsfasen.

For ytterligere informasjon om opplæringsprogrammet, kontakt:

Dagfinn Bjørgen       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 40413567

Heidi Westerlund     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 40605996