Bruker spør bruker

Hva krever det  for å gjennnomføre en Bruker Spør Bruker i min tjeneste? Hva går jeg inn på når jeg deltar med mine erfaringer i en Bruker Spør Bruker undersøkelse? Hvor kan jeg henvende meg for å få mer informasjon om Bruker Spør Bruker?

Her finner du informasjon om hva det innebærer for deg som er oppdragsgiver eller deltaker i et Bruker Spør Bruker-prosjekt.