Bruker spør bruker

BSB evalueringen ble gjennomført i KIM-senteret i 2008 - 2009, som del av en en kursopplæring av prosessledere for BSB i KBT - Midt Norge.

KIM-senterets medarbeideres erfaringer med brukermedvirkning og nytte av arbeidstreningstilbudet var hovedspørsmål i evalueringen. 

Et særlig spørsmål i evalueringen var knyttet til var spørsmålet om samtidig behandlings og arbeidstreningstilbud og den tilrettelegging det krever for at det skal være vellykket. God kontakt og kommunikasjon mellom behandler og den som har ansvar for vurdering av arbeidsevne var en av konklusjonene fra evalueringen.

Problemstillinger for evalueringen ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av daglig leder Kirsti H. Rekdal og hennes ansatte – i samarbeid med Heidi Westerlund i KBT Midt-Norge.

Evalueringen ble gjennomført av Heidi Westerlund, i samarbeid med kursdeltakere Solveig Fredriksen, Eva Skånøy og Dag Øivind Antonsen.

Westerlund, Heidi, Eva Skånøy, Solveig Fredriksen og Dag Øivind Antonsen (2009) Bruker Spør Bruker evaluering B-S–B Stiftelsen KIM-senteret, KBT Midt-Norge.