Bruker spør bruker

Det er skrevet til sammen 45 sluttrapporter fra BSB-undersøkelser hvor totalt 1569 brukere har blitt intervjuet (Bjørgen & Westerlund, 2009)

Her finner du beskrivelse av alle Bruker Spør Bruker evalueringer i perioden 2001 – 2011.
Under hvert menypunkt finnes et kort abstrakt av sluttrapporten fra prosjektet og en lenke til PDF utgave av den fullstendige rapporten.

Menypunktene for de enkelte undersøkelsene er benevnt med Bruker Spør Bruker og tjenestestedet hvor evalueringen er gjennomført.