Bruker spør bruker

Delrapporten er en samlet oppsummering resultatene fra de 157 brukermøtene som har blitt gjennomført i Prosjekt "Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring" i 3-årsperioden 1998-2000. I utarbeidelsen av rapporten har vi tatt i bruk et relativt nytt ( i 2001)analyseverktøy SPSS TEKST Smart.

Arbeidet med denne rapporten har således vært gjort ut fra et ønske om å oppsummere brukernes erfaringer fra brukermøtene samlet, men også for å prøve ut et verktøy som kan brukes i oppsummering og analyse av kvalitative data.

Rapporten er en oppstilling av grafer som viser hvordan utsagnene fra brukerne har fordelt seg i frekvenser på de ulike tema. Arbeidet med rapporten er gjennomført av prosjektmedarbeider Heidi Westerlund og Midt Norsk Rådgiving ANS Karl Johan Johansen, i samarbeid med prosjektleder Dagfinn Bjørgen.

Delrapport I Oppsummering av resultatene fra brukermøtene 1998 til 2000.