Bruker spør bruker

Velkommen til Brukererfaring.no - ressursbasen for informasjon om og publikasjoner fra Bruker Spør Bruker.

Bruker Spør Bruker er en dialogbasert evalueringsmetode vi har utviklet siden 1998. I denne tidsperioden er dokumentasjon av erfaringer med helsetjenester samlet i gruppemøter og intervjuer med 1569 personer som er/har vært bruker i kommuner og helseforetak, i ulike deler av landet.

Brukererfaringer er grunnlag for utvikling og kvalitetsforbedring av tjenester og brukerdialog i BSB. Konkrete tilbakemeldinger på egen praksis, tydeliggjøring av brukerperspektivet i tjenesten og bedret dialog med brukerne er noen av de viktigste motivasjoner for tjenester til å benytte metoden, i følge evalueringer. BSB vektlegger lav terskel for deltagelse fra brukere i undersøkelsene. Dette er en viktig forutsetning for BSB er å nå de målgrupper som vanligvis ikke kan delta i brukerundersøkelser, slik at deres erfaringer kan bli tilgjengelig for tjenester.

Her finner du rapportene fra alle de 45 evalueringene som er gjennomført i perioden 1998 – 2012 og andre publikasjoner og nettressurser om våre prosjekter.

Ansvarlige redaktører: Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen.

Heidi Westerlund: 406 05 996

Dagfinn Bjørgen: 404 13  567