Bruker spør bruker

Stiftelsen KBT Midt-Norge er kompetansebase for Bruker Spør Bruker i region Midt-Norge.

Gjennomføring av BSB prosjekter og opplæring/veiledning av prosessledere har vært en stor del av virksomheten i KBT.

KBT Midt – Norge ble etablert som et brukerstyrt senter, 01.01.2006. Senterets drift erhovedfinansiert av Helsedirektoratet i tilskuddsordningen for brukerstyrte senter.Senteret har virksomhet i region Midt Norge. Hovedkontoret for KBT Midt-Norgeligger i Trondheim, men prosjekter og aktivitet foregår i fylkene Nord og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Senteret er etablert av 3 brukerorganisasjoner. Disse er Mental Helse i Midt-Norge,Landsforeningen for pårørende i psykiatri, Trøndelag og organisasjonen Voksne for barn. NTNU, Høyskolen i Sør-Trøndelag og St Olavs hospital, psykisk helsevern, erstyrerepresentert i KBT.

Bruker Spør Bruker evalueringer i regi av KBT Midt-Norge