Bruker spør bruker

Dette er en samling uttalelser hentet fra evalueringsrapporten: ”Brukermedvirkning som endringsmekanisme…” og fra noen av de prosjektseminarene som ble arrangert i Prosjektet "Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring".

Tjenesteyterne forteller om

Endringer på det personlige plan:

”Det har hatt en effekt på personalet; vi ser på pasientene mer som partnere. Det gjør noe med rollene våre.”

”Det var svært positivt for meg at dette (prosjektet) skjedde rett etter at jeg startet her. Det har gjort noe med innstillingen min, har hatt betydning for troen på at pasientene kan delta aktivt i egen behandling og har gjennomtenkte kvalifiserte synspunkter.”

”Vi har absolutt lært noe under prosjektet; at pasientene har evne til refleksjon og tanker om ting som vi ikke visste. Vi har lært at vi har en kundegruppe som er taleføre og i stand til å vurdere.”

Bevisstgjøring omkring tjenesteutøvelse og makt:

”Det har slått meg at jeg har ikke tilgang til det (brukermøtet), jeg ser at de sitter der og det er en rar opplevelse. Jeg er utestengt og det er en sunn opplevelse, for så mange ganger er det omvendt. Jeg tenker om meg selv at det har du godt av.”

”Når du vet at her (på brukermøtene) sitter de og prater om behandlingsopplegget og hvordan oppholdet har vært, så vet du at noen ser deg, at du blir lagt merke til på godt og vondt. Du kan ikke gjøre ting og tro deg usett.” Sier en, og utfylles av en annen: ”Det skjerper oss, ja.”

Brukernes tilbakemeldinger fordrer tydelighet i tjenestene:

”Prosjektet har skjerpet bevisstgjøringen på hva man gjør og hvorfor, og at dette må formidles til brukeren.”

Nyheter

Nye www.brukererfaring.no på nett - i dag!

 Velkommen til nye www.brukererfaring.no, Bruker Spør Bruker sitt offisielle nettsted.

www.brukererfaring.no, er en ressursbase for stoff om metoden Bruker Spør Bruker.

Her vil du finne alle rapporter fra BSB undersøkelser og publikasjoner som er utgitt om metode og prosjekter.

Du finner også lenker til andre ressurser/nettsteder som omtaler rapporter og funn.

For deg som kjenner nettsiden i gammelt design: du finner alle rapporter og publikasjoner du fant på den gamle siden. Noen nye er også kommet til.

Det er en del endringer i menyer og oppsett, men dette er for å gi deg som skal lese sidene en bedre oversikt.

Ansvarlige redaktører:
Heidi Westerlund:
406 05 996
Dagfinn Bjørgen:
404 13 567

Svein Frode Utheim og Jan Tore Svartrapmo KIM- Senteret: Webdesign, brukergrensesnitt  og teknisk drift.